FRANŠĪZES LĪGUMU VEIDI

Franšīzes sistēmas piedāvā lieliskas biznesa iespējas gan fiziskām personām, gan uzņēmumiem, gan arī investoru grupām. Liels franšīzes devēju skaits, kas darbojas daudzās nozarēs, kā arī dažādi investīciju līmeņi paver uzņēmējdarbības iespējas gan maziem ģimenes uzņēmumiem, gan multimiljonu investīciju grupām, kas meklē iespējas diversificēt savus investīciju portfeļus.

Vienas struktūrvienības franšīze

Vienas struktūrvienības franšīze ir tradicionālākā un vēsturiski visizplatītākā franšīzes sistēmas forma. Franšīzes devējs piešķir fiziskai vai juridiskai personai tiesības un pienākumu atvērt un vadīt vienu franšīzes struktūrvienību. Franšīzes ņēmējiem ir jāiegulda savs kapitāls un jāpielieto savas vadības prasmes, parasti, personīgi iesaistoties uzņēmuma vadībā.

Vairāku struktūrvienību (tīkla) franšīze

Franšīzes devējs piešķir vairāku struktūrvienību franšīzes ņēmējam tiesības un pienākumu izveidot un pārvaldīt divas vai vairākas franšīzes vienības. Šajā gadījumā franšīzes ņēmējs apņemas atvērt noteiktu struktūrvienību skaitu noteiktā laika periodā. Tīkla franšīzes ņēmējam ir jābūt finansiālām iespējām un vadības prasmēm, lai varētu attīstīt vairākas franšīzes struktūrvienības.

Teritorijas attīstības franšīze

Šis franšīzes modeļa veids ir līdzīgs vairāku struktūrvienību franšīzei, jo franšīzes devējs noteiktai juridiskai vai fiziskai personai (teritorijas attīstības franšīzes ņēmējam) piešķir tiesības un pienākumu izveidot un pārvaldīt vairāk kā vienu franšīzes struktūrvienību. Teritorijas attīstības franšīzes ņēmējs apņemas atvērt noteiktu struktūrvienību skaitu noteiktā laika periodā noteiktā teritorijā, par kuru ir panākta vienošanās ar franšīzes devēju.

Master franšīze

Franšīzes devējs master-franšīzes ņēmējam piešķir franšīzes tiesības noteiktā valstī, reģionā vai kontinentā, pilnvarojot master-franšīzes ņēmēju nodrošināt pilnu franšīzes devēja produkcijas un pakalpojumu klāstu caur sub-franšīzēm, identiskā veidā, kā franšīzes devējs pats to dara, vadot un attīstot savu biznesu. Papildus tam, ka master-franšīzes ņēmējam ir tiesības un pienākums izveidot un vadīt noteiktu skaitu franšīzes struktūrvienību noteiktā teritorijā, viņam ir arī tiesības, kas bieži ir arī pienākums, meklēt citus franšīzes ņēmējus. Faktiski, master-franšīzes ņēmējs kļūst par franšīzes devēju tiem franšīzes ņēmējiem, kuri pievienojas šai sistēmai caur šo master-franšīzi.