MĒRĶI

Mūsu mērķi ir:

  • veicināt franšīzi un licencēšanu kā biznesa attīstības un uzņēmumu izaugsmes metodes Baltijā un starptautiskajos tirgos;
  • palīdzēt uzņēmumiem noteikt, vai franšīzes un licencēšanas metodes var tikt pielietotas to attīstības stratēģijās;
  • palīdzēt mūsu klientiem attīstīt biznesu, izmantojot franšīzes un licencēšanas sniegtās iespējas un rīkus;
  • palīdzēt cilvēkiem uzsākt savu biznesu vieglāk un ar mazākiem riskiem;
  • palīdzēt sabiedrībai kopumā, radot jaunas darba vietas un papildus ienākumus no franšīzes uzņēmumiem.

VĒRTĪBAS

Mūsu pamatvērtības veido uzņēmuma kultūru un tēlu, kā arī nosaka veidu, kādā mēs veicam savu darbu un sniedzam pakalpojumus klientiem:

Aizrautība ar franšīzi

Franšīze ir mūsu kaislība, kas liek mums ieguldīt savu laiku, talantu un finansiālos resursus, lai sekotu pasaules labākajai praksei un sniegtu mūsu klientiem franšīzes pakalpojumus pēc visaugstākajiem standartiem.

Godprātība un uzticēšanās

Mēs rīkojamies ētiski un godīgi, mūsu darbi saskan ar mūsu vārdiem. Mēs uzņemamies atbildību par mūsu darbiem un klienti mums uzticās. Mēs esam pārliecināti, ka uzticēšanās ir veiksmīgu biznesa attiecību pamats.

Profesionalitāte un izcilība

Mēs vienmēr respektējam mūsu klientu privātumu un apzināmies mūsu darba konfidencialitāti. Mēs vienmēr izpildām vai pat pārsniedzam savus solījumus un cenšamies izvairīties no jebkādām interešu konflikta situācijām. Mēs tiecamies sasniegt izcilību visā, ko darām.

Komandas darbs un sadarbība

Mēs apzināmies, ka mūsu projektu panākumi ir atkarīgi no efektīva komandas darba, sadarbības un labām attiecībām ar visām iesaistītajām pusēm. Ceļā uz panākumiem, mūsu komanda strādā ciešā partnerībā ar mūsu klientiem.

ĒTIKA

Visi mūsu darbi tiek veikti ētiski un profesionāli, un tie ir saskaņā ar Eiropas Franšīzes ētikas kodeksu, kuru ir izstrādājusi Eiropas Franšīzes federācija.