FRANŠĪZES PRIEKŠROCĪBAS

THE BENEFITS OF FRANCHISING

NAUDA

Franšīzes devējs var attīstīt savu biznesu ar krietni mazākiem naudas resursiem, jo franšīzes ņēmējiem ir jānodrošina pietiekams kapitāls, lai izveidotu katru franšīzes struktūrvienību.

MOTIVĒTA UN EFEKTĪVA VADĪBA

Katras franšīzes vadītāji ir īpaši motivēti un orientēti uz darbības efektivitāti. Pret franšīzes struktūrvienību viņi izturas kā pret savu īpašumu, kas veicina augstāku pārdošanas apjomu un peļņas rādītāju sasniegšanu.

NELIELS DARBINIEKU SKAITS

Darbinieku skaits, kas franšīzes devējam ir nepieciešams, lai pārvaldītu franšīzes tīklu ir ievērojamāki mazāks, nekā tas būtu nepieciešams uzņēmuma paša struktūrvienību tīkla pārvaldīšanai.

IZAUGSMES TEMPS

Franšīzes tīkls spēj paplašināties tik ātri, cik franšīzes devējs spēj attīstīt savu infrastruktūru franšīzes ņēmēju piesaistei, apmācībām un atbalstam.

MAZĀKA IESAISTE OPERATĪVAJĀ VADĪBĀ

Franšīzes devējs nav iesaistīts katras franšīzes struktūrvienības ikdienas darbībā, līdz ar to ir vairāk laika stratēģisku uzdevumu risināšanai.

IEROBEŽOTS RISKS UN ATBILDĪBA

Franšīzes devējs neriskē ar savu kapitālu un neparaksta īres, darba attiecību un citus līgumus.

ZĪMOLA VĒRTĪBAS PALIELINĀŠANA

Piesaistot franšīzes ņēmēju aktīvus, franšīzes devējam ir iespēja daudz ātrāk un efektīvāk paplašināt savu tirgus daļu un zīmola vērtību.

REKLĀMA UN NOIETA VEICINĀŠANA

Franšīzes devējs daudz efektīvāk sasniedz savu mērķauditoriju, realizējot tīklā kopīgas reklamēšanas un produktu/pakalpojumu noietu veicinošanas kampaņas.

PIRCĒJU LOJALITĀTE

Franšīzes devēji izmanto savas franšīzes sistēmas, lai veidotu klientu lojalitāti, piesaistot un noturot arvien vairāk pircēju.

STARPTAUTISKĀ ATTĪSTĪBA

Izplešanās starptautiskajos tirgos ir daudz vienkāršāka un ātrāka, jo franšīzes ņēmējiem ir zināšanas par vietējiem tirgiem.

FRANŠĪZES TRŪKUMI

Sākotnēji varētu rasties priekšstats, ka franšīzei piemīt vienīgi priekšrocības, tomēr ir daži trūkumi, kas būtu jāņem vērā:

  • Franšīzes tīkla attīstība prasa ieguldījumus, ar to saprotot vadības komandas ieguldīto laiku un sākotnējās investīcijas franšīzes izstrādē un ieviešanā;
  • Jūs sākat atpelnīt savus ieguldījumus, kad jūsu izraudzītie franšīzes ņēmēji ir uzsākuši biznesu un veic jums dažādus franšīzes maksājumus;
  • Tā kā jūsu franšīzes ņēmēji ir neatkarīgi uzņēmēji, tad, dažkārt, viņi varētu neievērot savus pienākumus vai saistības attiecībā pret franšīzes sistēmu.

Franšīze uzņēmumiem paver milzīgas iespējas, taču pastāv zināmi riski katrā franšīzes posmā. Līdz ar to, lai attīstītu veiksmīgu franšīzi, ir nepieciešama rūpīga plānošana, nepārtraukta pārraudzība un atbalsts no profesionāļu puses.