KAS IR FRANŠĪZE?

FRANŠĪZE, pēc būtības, ir biznesa attīstības un/vai preču un pakalpojumu distribūcijas metode. Tās pamatā ir attiecības starp zīmola īpašnieku (franšīzes devēju) un vietējo uzņēmēju (franšīzes ņēmēju).

No juridiskā viedokļa FRANŠĪZE ir līgums vai licence starp divām juridiski neatkarīgām pusēm, kas piešķir franšīzes ņēmējam tirdzniecības tiesības noteiktā vietā, izmantojot franšīzes devēja uzņēmējdarbības atšķirības zīmes.

FRANŠĪZES DEVĒJS ir uzņēmums, kuram ir veiksmīgs biznesa modelis un kas attīsta savu biznesu ar franšīzes palīdzību.

FRANŠĪZES ŅĒMĒJS ir fiziska persona vai uzņēmums, kas pērk franšīzes tiesības no franšīzes devēja.

Franšīzes ņēmējam ir tiesības un pienākums veicināt preču vai pakalpojumu tirgus noietu, izmantojot franšīzes devēja uzņēmējdarbības metodes. Franšīzes ņēmējam ir pienākums maksāt noteiktu maksu franšīzes devējam par šo tiesību izmantošanu. Savukārt, franšīzes devējam ir pienākums sniegt apmācības, nepārtrauktu atbalstu un norādījumus franšīzes ņēmējam.